Một trang web chính thức của chính phủ Hoa Kỳ

Giới thiệu

Các phương pháp hay nhất dành cho TOR

Có nhiều cách để tăng cường sự an toàn cá nhân của bạn khi sử dụng trình duyệt The Onion Router (TOR). Ngoài việc sử dụng TOR, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các dịch vụ Mạng Riêng Ảo (Virtual Private Network –VPN) đáng tin cậy để tăng cường bảo mật hơn nữa cho lượt truy cập web của bạn. Bằng cách kết nối với một vị trí máy chủ bên ngoài quốc gia của mình trước khi sử dụng TOR, lượt truy cập web của bạn được bảo vệ thêm nữa để tránh bị giám sát. Bên trong trình duyệt TOR, có một số cấu hình bổ sung được khuyến nghị bên trong phần “an toàn và bảo mật” trong TOR. Đầu tiên, hãy bật VPN của bạn. Sau đó:

 1. Khởi chạy trình duyệt TOR
 2. Vào cài đặt TOR và chọn “Quyền riêng tư và Bảo mật” (“Privacy and Security”)
 3. Đánh dấu ô “Xóa cookie và dữ liệu trang web khi trình duyệt TOR đóng” (“Delete cookies and site data when TOR browser is closed”)
 4. Cuộn xuống phần Lịch sử (History): Thay đổi cài đặt thành “Không bao giờ nhớ lịch sử” (“Never remember history”)
 5. Cuộn xuống Sự cho phép (Permissions): nhấn vào cài đặt cho camera, đánh dấu vào “Chặn các yêu cầu mới yêu cầu truy cập vào camera của bạn” (“Block new requests asking to access your camera”). Làm tương tự đối với micrô. Để tăng cường bảo mật, hãy che camera trước trên thiết bị của bạn bằng băng dính hoặc vật chắn.
 6. Cuộn đến đến bảo mật (security): nhấn vào “An toàn nhất” (“Safest”). Thao tác này sẽ vô hiệu hóa một số chức năng trong TOR nhưng sẽ cho phép sự kết nối an toàn nhất.
 7. Di chuyển đến Chế độ chỉ HTTPS (HTTPS-Only Mode): Nhấn vào Bật chế độ Chỉ HTTPS (Enable HTTPS-Only mode) trong tất cả các cửa sổ. Điều này sẽ đảm bảo tất cả các kết nối của bạn được mã hóa và an toàn.
 8. Đi vào cài đặt “TOR” trong “Quyền riêng tư và Bảo mật” (“Privacy and Security”)
 9. Đánh dấu ô “Sử dụng một cầu nối” (“Use a bridge”)
 10. Nhấn vào “Yêu cầu một cầu nối từ torproject.org” (“Request a bridge from torproject.org”)
 11. Nhập mã xác nhận.
 12. Sử dụng https://coveryourtracks.eff.orghttps://ipleak.net để xem thông tin nhận dạng nào có thể vẫn còn tồn tại mà có thể xác định đặc điểm riêng của máy tính và lượt truy cập web của bạn.

Các cách an toàn để kết nối với TOR và đường dây nhận tin báo của Phần thưởng cho Công lý:

 1. Sử dụng dịch vụ VPN đáng tin cậy do bạn trả tiền. Các dịch vụ VPN miễn phí có thể không phải lúc nào cũng an toàn.
 2. Kết nối thiết bị của bạn bằng dịch vụ VPN đáng tin cậy với một vị trí bên ngoài quốc gia mà bạn đang truy cập TOR.
 3. Khởi chạy trình duyệt TOR
 4. Định cấu hình cài đặt bảo mật TOR như bạn thấy phù hợp.
 5. Để tăng cường bảo mật, hãy sử dụng một proxy vật lý, chẳng hạn như proxy từ quán cà phê hoặc sảnh khách sạn để lượt kết nối không thể xác định vị trí nhà thực của bạn.

Các liên kết đến thông tin về tính an toàn và bảo mật của TOR:

 1. Thông tin về các Cầu TOR: https://tb-manual.torproject.org/bridges/.
 2. Thông tin về bảo mật TOR: https://tb-manual.torproject.org/security-settings/.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Gửi Tin báo

Hãy làm Bổn phận của bạn. Bảo vệ một Thế giới An toàn hơn.

Có nhiều cách để gửi một tin báo.

Bạn có thể chọn sử dụng nhiều nền tảng và liên hệ với chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ. Để xử lý thông tin của bạn một cách hiệu quả, chúng tôi yêu cầu bạn trình bày thông tin của bạn càng ngắn gọn càng tốt, cung cấp tên, vị trí và ngôn ngữ ưu tiên của bạn và tải lên tất cả các file có liên quan như hình ảnh, video và tài liệu để chứng minh cho thông tin của bạn. Một Đại diện của RFJ sẽ sớm liên hệ với bạn. Hãy kiên nhẫn, vì RFJ đọc tất cả những tin báo mà chúng tôi nhận được.

Vui lòng mở ứng dụng Signal của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Line của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Telegram của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Viber của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng truy cập kênh báo tin dùng trên Tor của chúng tôi tại: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content